Bostadsrättsföreningen Samarbetet u p a

Dalarnas län

Information

I Avesta finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Samarbetet u p a. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Samarbetet u p a i Dalarnas län. Avesta är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1943-03-11 så har Bostadsrättsföreningen Samarbetet u p a varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Samarbetet u p a och det finns fler företag som är det i Avesta.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Samarbetet u p a så kan man gör det genom att posta ett brev till Västmannag. 7, 775 52, Krylbo. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Samarbetet u p a så kan ni göra det på 0226-61487.

Föreningen har till ändamål att uppföra, besitta och förvalta bostadshus, beläget å kvarteret Elden i Krylbo köping, för att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upp- låtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrätt, och medlem, som innehar bostadsrätt, benämnes bostadsrätts- havare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Karlsson, Barbro Maria som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Kent som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Sorsa, Taisto Ensio som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Svedlund, Eva Ingegärd som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Sven Olov Börje som är född 1934 och har titeln Suppleant, Johansson, Kerstin Linnéa som är född 1940 och har titeln SuppleantSorsa, Laila Marianne som är född 1944 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Karlsson, Barbro Maria -Persson, Kent -Svedlund, Eva Ingegärd .

Bostadsrättsföreningen Samarbetet u p a har 782000-0268 som sitt organisationsnummer.