Bostadsrättsföreningen Bo

Dalarnas län

Information

Bostadsrättsföreningen Bo är ett av många verksamheter som finns i Avesta. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Bo finns i och den tillhör även Dalarnas län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Bo som idag finns i Dalarnas län har varit registrerat sedan 1947-10-11.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Malmg. 15 A, 774 30, Avesta. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Bo så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0226-61796.

Avesta arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Bo ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Bo. Det finns flera verksamheter i Dalarnas län.

Föreningen har till ändamål att uppföra, besitta och för- valta bostadshus, beläget i kvarteret Bofinken i Krylbo köping för att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrätt och medlem, som innehar bostadsrätt, benämnes bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Bo är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Bo och det är följande personer, Hedman, Birgit Sigrid som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Jernström, Harriet Elisabet som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Vesterholm, Annika Viola som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Bo är 782000-0391.