HSB Bostadsrättsförening Elden i Avesta

Dalarnas län

Information

782000-1571 är organisationsnummer för verksamheten HSB Bostadsrättsförening Elden i Avesta. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Elden i Avesta är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Avesta som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Elden i Avesta finns i.

HSB Bostadsrättsförening Elden i Avesta har varit registrerat sedan 1964-07-17 och det finns flera verksamheter i Dalarnas län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Elden i Avesta så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Elden i Avesta är och det finns flera verksamheter i Avesta som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Elden i Avesta är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Ulla Claesson, Alf Persson, Ulf Lindström och Renate Delbom, två i förening.

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Elden i Avesta så kan ni göra det på telefon genom 0243-257100 eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Elden i Avesta och det är Claesson, Ulla Birgitta som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Delbom, Renate Birgitta som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Hägg, Gustaf Roland som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Ulf Åke som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Alf Robert som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Ingrid Elisabet som är född 1925 och har titeln SuppleantSegerbäck, Lilian Margareta som är född 1940 och har titeln Suppleant,