Sohlström Konstruktion

Dalarnas län

Information

Sohlström Konstruktion är ett av många bolag som finns i Avesta. Det är nämligen den kommunen som Sohlström Konstruktion finns i och den tillhör även Dalarnas län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Sohlström Konstruktion som idag finns i Dalarnas län har varit registrerat sedan 1992-09-03.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Sohlström Konstruktion så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0226-21073.

Avesta arbetar för att bolag som Sohlström Konstruktion ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Sohlström Konstruktion. Det finns flera bolag i Dalarnas län.

Konsultverksamhet, förvaltning, leasing och finansiering av fast och lös egendom, företrädesvis fordon, maskinutrustning för in- dustri, biltelefoner och kontorsutrustning. factoring och rebe- låning av fakturor, kontrakt, skuldsedlar och värdepapper. han- del med bilar, båtar och maskiner ävensom tillbehör till sådana produkter. byggnads-, åkeri-, rederi- och speditionsverksamhet, forodns- och maskinuthyrning ävensom agenturverksamhet. finan- siering vid företagsöverlåtelser, lagerfinansiering, import- och exportfinansiering och härmed förenlig verksamhet. rörelsen skall även ställa säkerhet för företag, företagsledning och affärsutveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet. byggnadsplåtslageri.

Firmatecknare för Sohlström Konstruktion är följande:
.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Sohlström Konstruktion och det är följande personer, Sohlström, Boel Mary som är född 1951 och har titeln Innehavare av enskild firma,

Organisationsnummer för Sohlström Konstruktion är 511230-XXXX.