Trafikhinder

2018-02-16 08:33:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

En lastbil har till viss del glidit ner i ett dike vid Bondarvet.

En lastbil skulle backa för att därefter lossa släpet från dragbilen. Dragbilen gled då ner i diket och i samband med detta blockeras vägen till viss del.

Bärgare är beställd men det är i nuläget oklart hur framkomligheten är på LV735 vid Åsgarn/Bondarvet.

Se händelsen på polisen.se